Algemene Voorwaarden

Bij het plaatsen van je order ga je automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden van de MIPACHA online winkel.

1. RECHT OP RUILEN EN TERUGGAVE
Alle in de MIPACHA online store bestelde artikelen kun je binnen 30 dagen vanaf de dag van ontvangst, terugsturen. Alle artikelen moeten niet gedragen, gewassen of beschadigd zijn. Het artikel moet verpakt zijn in de originele verpakking met alle hangtags/kaartjes nog aan het artikel bevestigd. Als aan deze voorwaarden niet is voldaan behoudt MIPACHA zich het recht op schadeloosstelling. Wij adviseren u om het retourpakket voldoende te frankeren. Pakketjes die niet voldoende gefrankreerd aankomen bij het MIPACHA warenhuis worden niet geaccepteerd.

* Indien je een verkeerd of beschadigd product hebt ontvangen, neem dan contact op met onze klantenservice voordat je het pakket retour stuurt.

2. PRIJZEN EN BETAALMOGELIJKHEDEN
Alle in de MIPACHA online store getoonde prijzen zijn inclusief de wettelijke bepaalde BTW. De verschillende betalingsmogelijkheden staan aangegeven in de online winkel.

3. BESTELLINGEN WEIGEREN
Het staat MIPACHA vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij MIPACHA. Indien MIPACHA een online bestelling niet aanneemt, berichten wij dit onmiddellijk per email (voor zover wij hierover beschikken) aan u.

4. TRANSPORTSCHADE
Indien geleverde artikelen duidelijke materiaalfouten vertonen, waartoe ook transportschades behoren, dan dien je dit direct door te geven aan de medewerker van de betreffende pakketbezorger die de artikelen levert en dien je de aanname te weigeren. Daarbij dien je gebreken onmiddelijk per email via [email protected] te melden, zodat MIPACHA de hieruit voortvloeiende rechten kan uitoefenen bij de verzender of leverancier. Het niet indienen van deze klacht heeft echter geen gevolgen voor je wettelijke aansprakelijkheid.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De artikelen blijven eigendom van MIPACHA tot het volledige factuurbedrag door jou is voldaan.

6. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
MIPACHA vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Daarom verwerkt MIPACHA je persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die met je in verband gebracht kunnen worden. Dit zijn onder andere je naam, (e-mail)adres en bankrekening- of gironummer. Voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met MIPACHA sluit, is het noodzakelijk dat MIPACHA je persoonsgegevens verzamelt, tijdelijk opslaat en verwerkt. De persoonsgegevens worden onder andere verwerkt om de bestelling te kunnen verwerken en te kunnen leveren. Je stemt er mee in dat MIPACHA je persoonsgegevens in het kader van de bestelafwikkeling eventueel door kan geven aan derden.  MIPACHA verstrekt overigens op geen enkele wijze je persoonsgegevens aan derden, tenzij je daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 

7. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID VOOR EXTERNE LINKS
MIPACHA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en werking van de website van derden, ook al is er toegang tot een dergelijke website via een link op de site van MIPACHA. Hetzelfde geldt voor websites die een link hebben naar de site van MIPACHA. De aansprakelijkheid van MIPACHA en de door MIPACHA ingeschakelde derde(n) ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de bestelling en/of levering van de goederen is volledig uitgesloten, voor zover bij wet toegestaan.

8. AFBEELDINGEN
Houd er alstublieft rekening mee dat door de instellingen van uw beeldscherm de kleur van afbeeldingen in onze online shop licht kunnen afwijken van het origineel. Daarnaast is elk product in onze collectie handgemaakt en kunnen er kleine verschillen bestaan met de getoonde afbeeldingen.

9. CONTACTINFORMATIE
Mipacha Footwear b.v.
Contactweg 47
1014 AN Amsterdam 
Nederland

E-mail: [email protected]
E-mail directeur: [email protected]
Web: www.mipacha.com

Registratie: Kamer van Koophandel
KVK Nummer: 60323876